Crystal

- Mức cơ bản:

chụp sản phẩm trang sức

 

- Trung bình:

chụp đồ trang sức

 

- Phức tạp:

chụp ảnh đồ trang sức

 

- Sáng tạo:

chụp sản phẩm trang sức

chụp sản phẩm đồ trang sức

 (Lưu ý: Bản chụp thử là trên 1 viên đá thông thường nên không có được các tia sáng, độ trong, màu sắc chuẩn của Kim cương)

Chia sẻ