Tiếp tục chụp sản phẩm rượu hãng Volgav Vodka

Chai rượu trắng trong suốt nên được chụp trên nên đen tạo một phong cách ấn tượng.
thiết kế sản phẩm

Thiết kế hoàn thiện sau khi chụp. Theo phong cách thẩm mỹ tại sanphamsong.com
thiết kế hoàn thiện sau khi chụp sản phẩm

thiết kế hoàn thiện sau khi chụp sản phẩm

Sản phẩm khi chụp nghiêng

thiết kế hoàn thiện sau khi chụp sản phẩm

Chụp chi tiết

thiết kế hoàn thiện sau khi chụp sản phẩm

Thiết kế đặt các sản phẩm cùng nhau

thiết kế hoàn thiện sau khi chụp sản phẩm

By: www.sanphamsong.com

Chia sẻ