Chụp sản phẩm rượu Ngũ Hành

Sản phẩm chai rượu là một trong những loại khó. Bởi là sản phẩm thủy tinh có độ bóng cao cần phải chỉnh nhiều về độ sáng, ánh sáng và góc chụp.

chụp chai rượu

chụp sản phẩm chai rượu

chụp sản phẩm chai rượu

chụp sản phẩm chai rượu

chụp sản phẩm chai rượu

chụp sản phẩm chai rượu

Chia sẻ