Ảnh sản phẩm

chụp sản phẩm trang sức
- Mức cơ bản: - Trung bình: - Phức tạp: - Sáng tạo: (Lưu ý: Bản chụp thử là trên 1 viên đá thông thường nên không có được các tia sáng, độ trong, màu sắc chuẩn của Kim cương)

Pages